Raport UZP dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych

Urząd zamówień Publicznych opublikował  Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych.

Raport jest efektem analizy przeprowadzonej przez Urząd we wskazanym wyżej obszarze na podstawie umów zawartych w okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2017 r.

Jest to materiał ważny z punktu widzenia realizacji kontraktów publicznych nie tylko z uwagi na przedmiot badania, ale również ze względu na fakt, iż te istotne aspekty dotyczące realizacji umów w sprawach zamówień publicznych nie były dotychczas poddawane analizie systemowej – raport jest efektem pierwszego tego typu badania.

Źródło: uzp.gov.pl

Czytaj: Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych.