Projekt rozporządzenia ws zgłoszeń przewozu towarów (SENT) – do zaopiniowania.

Ministerstwo Finansów przesłało do zaopiniowania przez Izbę projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów. Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji opublikowany został również przez Rządowe Centrum Legislacyjne:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315508/katalog/12530973#12530973

Uwagi do projektu należy przesyłać do biura Izby (biuro@pigo.org.pl) do 4.09.2018 r