15 lat Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. powstała w 2002 r. jako jedna z pierwszych na polskim rynku organizacji odzysku. Podstawą prawną do założenia spółki było polskie prawodawstwo stworzone w oparciu o wymogi Dyrektywy Parlamentu i Rady Europejskiej nr 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Organizacja przejmuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach. Spółka umożliwia wywiązanie się z ciążącego na przedsiębiorcach obowiązku jako alternatywę dla płacenia opłaty produktowej. Opłata produktowa jest swego rodzaju karą dla Przedsiębiorcy. Współpraca z organizacją odzysku pozwala jej uniknąć. Przejęty obowiązek organizacja odzysku realizuje poprzez współpracę z firmami zajmującymi się selektywną zbiórką oraz procesami takimi jak odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.