To już III edycja eksperckich konferencji SUEZ, tym razem poświęcona tematyce zasobów wodnych w skali kraju i świata. Ludzie, inspiracje i globalny know-how to wizytówka naszych spotkań. Serdeczne podziękowania dla naszych gości: prof. Grzegorza Kołodko, przedstawicieli największych firm w Polsce oraz Fundacji Ellen MacArthur, Śląskiego Banku Żywności, Uniwersytetu w Poznaniu.