Jubileusz 30-lecia Grupy FCC

24

23 listopada – trzydzieści lat temu, została powołana do życia spółka ÖIAG (Austrian industry-holding Ltd). Prawdopodobnie niewielu z jej pierwotnych założycieli wyobrażało sobie, że napiszą tak udany pierwszy rozdział w historii naszej międzynarodowej firmy.

Z czysto austriackiej firmy rozwinęliśmy się w międzynarodowy koncern. Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, Rumunia, Bułgaria i Serbia stanowią obecne terytorium działalności Grupy.

Aby zilustrować niektóre ważne wydarzenia z historii naszej firmy została przygotowana mikrostrona – www.fcc30.eu – przedstawiająca udaną 30-letnią podróż od założenia firmy do dnia dzisiejszego.

Krótkie podsumowanie najważniejszych kamieni milowych w rozwoju grupy w Europie Centralnej i Wschodniej:

  • .A.S.A. (Abfall Service Austria) rozpoczyna swoją działalność w 1991 roku, wraz nią pojawiają się także 4 kropki zawarte w jej nowej nazwie. Pierwsza kropka na początku była szczególnie ważna – dzięki niej .A.S.A. zawsze pojawiała się (lub przynajmniej bardzo często) na początku list alfabetycznych. Nowemu logotypowi towarzyszy firmowa identyfikacja wizualna oparta na kolorze niebieskim i białym.
  • W 2008 roku dzięki kolejnym akwizycjom w Austrii, Polsce, Rumunii, na Litwie, w Bułgarii i Serbii przychody po raz pierwszy przekraczają 300 mln EUR.
  • W 2005 roku do struktur właścicielskich wchodzi nowy podmiot – hiszpańska spółka FCC (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.)giełdowa grupa budowlano-usługowa, która staje się jedynym udziałowcem Grupy CEE.
  • Wmurowanie kamienia węgielnego pod pierwszą spalarnię FCC Environment (.A.S.A.) W Zistersdorf (Austria) odbyło się w maju 2007 roku. Jej otwarcie w 2009 roku jest jednym z najważniejszych kamieni milowych w historii Grupy.
  • W 2015 r. rozpoczyna się proces rebrandingu z A.S.A. na FCC Environment, a następnie renamingu, który objął wszystkie spółki Grupy CEE. Ten krok w pełni integruje Grupę CEE (dawniej .A.S.A.) z Grupą FCC, pozwalając nam korzystać z międzynarodowej marki jaką jest FCC.

Z optymizmem w przyszłość

“Service for the Future” to nasza deklaracja, która zawiera filozofię naszej Grupy, której sukces opiera się na jasnej wizji przyszłego rozwoju. Korzystamy zarówno z międzynarodowych doświadczeń Grupy CEE, jak i ze wsparcia naszych właścicieli FCC (hiszpańskiego światowego lidera w zakresie usług środowiskowych, infrastruktury i gospodarki wodnej). Oznacza to, że możemy patrzeć w przyszłość z dużą dozą optymizmu.

Źródło: https://www.fcc-group.eu/pl/polska/home.html