Najnowsza wersja projektu rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania lub magazynowania odpadów.

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję (z dnia 17.01.2019 r.) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania lub magazynowania odpadów.

Projekt, po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych, został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję prawniczą Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Czytaj: projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania lub magazynowania odpadów.