Najnowsza wersja projektu rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt z dnia 15.01.2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

Projekt ten, po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych, skierowany został jako pilny do rozpatrzenia przez Komisje prawniczą RCL.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (wersja z 14.01.2019 r.)