Konsultacje projektu rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

986

Rządowe Centrum Legislacyjne przekazało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
Uwagi do projektu proszę przesyłać do biura Izby do 10 lutego 2019 r.

Czytaj: projekt rozporządzenia