Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Komitecie Stałym Rady Ministrów

807

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję (z 28.02.2019 r.) projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt skierowany został do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Czytaj :

22.03.2019 – AKTUALIZACJA

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została najnowsza wersja, z dnia 18.03.2019 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz projekty rozporządzeń do tej ustawy. Projekt ten został zatwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i powinien niebawem trafić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. W projekcie tym wprowadzono niewielkie korekty względem projektu ustawy z dnia 28.02.2019.

18.04.2019 – AKTUALIZACJA
opublikowane przez RCL ustalenia Komitetu Stałego Rady Ministrów z 14.03.2019