Projekt ustawy o zmianie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w Sejmie

129

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i poinformowało o skierowaniu tego projektu do Sejmu.

Czytaj: projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw