Konsultacje projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

409

Członkowie
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

RCL opublikowało projekt z dnia 3.06.2019 r. rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Uwagi do projektu  należy przesyłać na adres biuro@pigo.org.pl do środy, 12.06.2019 r.

Projekt z dnia 3.06.2019 r. rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Załącznik nr do projektu rozporządzenia MSWiA