Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów – do zaopiniowania.

Rządowe Centru Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów. Rozporządzenie to ma na celu doprecyzowanie niektórych przepisów m.in. w zakresie wymagań dotyczących lokalizacji, budowy i prowadzenia składowisk odpadów oraz prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Uwagi do projektu należy przesyłać do biura PIGO do 28.10.2019 r.