Fundacja Nasza Ziemia: Wywiad z Michałem Dąbrowskim – Polska Izba Gospodarki Odpadami

W czasie PreStartu mieliśmy okazję porozmawiać na temat problemu plastiku z naszymi gośćmi. W Warszawie, rozmawialiśmy z Michałem Dąbrowskim – wybitnym ekspertem w zakresie gospodarki odpadami i współzałożycielem Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO).