Ponad 2-hektarowa niecka do składowania, pomieszczenia socjalno-biurowe, plac manewrowy, waga wraz z infrastrukturą towarzyszącą ? 23 września 2020 roku w Białej (powiat wieluński) nastąpiło uroczyste otwarcie składowiska azbestu, nowej, długo wyczekiwanej przez lokalne władze, inwestycji FCC Polska. Koszt prac wyniósł ponad 2 mln zł. Dzięki nowemu obiektowi w Białej  możliwe będzie składowanie azbestu w sposób całkowicie bezpieczny dla zdrowia i przyjazny dla środowiska.

Mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie specjalistycznego składowania odpadów oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. W Polsce posiadamy już składowisko odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu w Radomsku, byliśmy również operatorem dwóch składowisk odpadów komunalnych. W całej Europie Centralnej i Wschodniej posiadamy 29 składowisk, w tym również składowiska odpadów niebezpiecznych ? mówi Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska. ? Niezmiernie cieszymy się, że naszą wiedzą i doświadczeniem mogliśmy wesprzeć Białą i rozwiązać wspólnie problem nielegalnego składowiska azbestu, z którym mierzyły się władze gminy ? dodaje.

Składowanie azbestu w kontrolowanych warunkach jest obecnie najbezpieczniejszą metodą zagospodarowania tego odpadu. Inwestycja w Białej spełnia bardzo restrykcyjne wymagania stawiane przed tego typu przedsięwzięciami ? odpad ten będzie składowany w sposób całkowicie bezpieczny dla otoczenia, w 2-hektarowej niecce, której brzegi ukształtowano w sposób zabezpieczający przed osypywaniem się. Odpady będą deponowane w 10-ciu sektorach o powierzchni do 2 500 m2 każdy. Po umieszczeniu odpadów na składowisku, zostaną one zabezpieczone warstwą ziemi lub piasku. Następnie, po wypełnieniu sektora, całość zostanie zabezpieczona 2 m warstwą gruntu do pierwotnej wysokości terenu. Po zakończeniu eksploatacji, teren składowiska zostanie poddany rekultywacji.

– Azbest składowany w taki sposób jest całkowicie neutralny dla otoczenia ? mówi Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska. ? Dzięki zastosowanym technologiom i zabezpieczeniom nie ma możliwości żadnych niekontrolowanych emisji. Transport odpadu zorganizowany został również w sposób uwzględniający najwyższe standardy i przeprowadzany będzie tylko przy udziale specjalistycznych firm, posiadających odpowiednie pozwolenia ? dodaje.

W Polsce od roku 1997 zakazano produkcji i stosowania azbestu. Mimo to materiał ten w dalszym ciągu pokrywa wiele zabudowań. Szacuje się, że oficjalnie w Polsce mamy 8,2 mln ton azbestu. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami azbest musi zostać zutylizowany do końca 2032 roku.

 

Inwestycja w liczbach:

Powierzchnia całego terenu w m2: 27.500 m2 (2,75 ha)

Powierzchnia składowiska w m2: 21.444 m2

Pojemność składowiska w m3: 64.836 m3

Planowana ilość składowanych odpadów w tonach: 116.705 Mg

Ilość roczna w tonach: 40.000 Mg