Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Sejmie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, po konsultacjach i opiniowaniu skierowany został 29.10.br.  do dalszych prac legislacyjnych w komisjach sejmowych.

Raport z konsultacji publicznych i opiniowania.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – skierowany do Sejmu.