Opublikowano tekst nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości (…) po rozpatrzeniu przez Sejm poprawek Senatu

Kancelaria Sejmu opublikowała tekst ustawy z dnia 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy ? Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu przez Sejm poprawek Senatu.

Ustawa oczekuje obecnie na podpis Prezydenta RP.

Więcej: tekst ustawy 

1275_u ustawa z 11.08.2021 o zm. ucpg POŚ i uoo