KOM-EKO na Dniach Ziemi UMCS

W dniu 30 września 2021r. KOM-EKO uczestniczyło w organizowanych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie „Dniach Ziemi 2021”. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele świata naukowego, samorządów, przedsiębiorstw branży odpadowej oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja „W rytmie cyklów żywiołów natury – Ochrona litosfery i recykling odpadów” była okazją do zaprezentowania prelekcji dotyczącej nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów, a w szczególności doświadczeń spółek grupy KOM-EKO w kompleksowym podejściu do przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych.

Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się prezentacja realizowanego aktualnie przez spółkę EKOPAK projektu Centrum Recyklingu, który winien przybliżyć Lubelszczyzną do osiągnięcia celów Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz wymaganych prawem poziomów recyklingu.