Stawki opłat marszałkowskich na 2022r.

W Monitorze Polskim opublikowane zostało zostało OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1) z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022.

Czytaj tekst obwieszczenia: https://pigo.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/monitor-polski-oplaty-marszalkowskie.pdf

monitor polski-opłaty marszałkowskie