Projekt nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców (SUP) – po konsultacjach i opiniowaniu

RCL opublikowało tabelę 600 uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (SUP) oraz odniesienie do nich MKiŚ (w załączeniu). Uwagi PIGO i odniesienie do nich znajdują się w  poz. 447 – 455.

Opublikowana została także nowa wersja przedmiotowego projektu ustawy, z dnia 6.12.2021r.

Oprócz tego opublikowane zostały 3 projekty rozporządzeń do tej ustawy, mające wyłącznie charakter poglądowy (także w załączeniu), tj.:
– w sprawie stawki opłaty za opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wydawane nabywcom w jednostkach handlu detalicznego, jednostkach handlu hurtowego lub jednostkach gastronomicznych
– w sprawie stawek opłaty za zbieranie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, w tym odpadów pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, utrzymania tych systemów oraz uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów
– w sprawie wzoru zaświadczenia o masie zebranych narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne stanowiących odpady.

Ewentualne uwagi i komentarze Członków Izby przydatne na dalszych etapach prac legislacyjnych proszę przesyłać na adres biuro@pigo.org.pl

Dokumenty:

ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH OPINIOWANIA i KONSULTACJI PUBLICZNYCH

Projekt z 6.12.2021 r. ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw 

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Projekt rozporządzenia w sprawie stawki opłaty za opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wydawane nabywcom w jednostkach handlu detalicznego, jednostkach handlu hurtowego lub jednostkach gastronomicznych

Projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłaty za zbieranie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, w tym odpadów pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, utrzymania tych systemów oraz uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia o masie zebranych narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne stanowiących odpady