Nowa wersja projektu rozporządzenia ws. MBP niesegregowanych odpadów komunalnych

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Projekt jest obecnie na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych, przed skierowaniem go do notyfikacji Komisji Europejskiej.

Czytaj: projekt rozporządzenia, uzasadnienie i Ocena Skutków Regulacji