Opiniowanie projektu nowej ustawy o sporach zbiorowych – termin zgłaszania uwag do 28.07.2022 r.

Członkowie
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowej ustawy o sporach zbiorowych (UD408). Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361950

Prosimy o przekazanie Państwa ewentualnych uwag do dnia 28.07.2022 r.  na adres biuro@pigo.org.pl. Prosimy aby uwagi miały w miarę możliwości formę syntetyczną i zawierały konkretne postulaty i propozycje zmian.