Projekt ustawy „kaucyjnej” po konsultacjach i opiniowaniu

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (po konsultacjach publicznych i opiniowaniu), który m.in. przewiduje wprowadzenie kaucji na niektóre rodzaje opakowań.

Więcej:
– projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach
uzasadnienie
ocena skutków regulacji