Zmiany w przepisach ustawowych dot. pozwoleń i zezwoleń oraz zabezpieczenia roszczeń w gospodarce odpadami.

7.10.2022 r., po rozpatrzeniu poprawek senackich, Sejm uchwalił Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
Ustawa wprowadza m.in. zmiany w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach w zakresie terminów ważności, procedur aktualizacji i uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów a także zmiany w przepisach dotyczących zabezpieczenia roszczeń. (Art. 43, 45, 52, 53, 54, 55).

Nowe przepisy wejdą w życie w dniu następującym po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Czytaj: Ustawa z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej