Konsultacje projektu rozporządzenia MKiŚ ws. funkcjonowania BDO

Rządowe Centrum Legislacyjne skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia MKiŚ ws. funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uwagi do tego projektu proszę przesyłać  do Biura Izby, w załączonej tabeli w terminie, do 20.10.br.

Projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Uzasadnienie
OSR
Tabela uwag