Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej (…) – opublikowana w Dzienniku Ustaw

w Dzienniku Ustaw z dnia 17.10.2022 opublikowana została ustawa z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (w załączeniu), która wprowadza m.in. zmiany w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach w zakresie terminów ważności, procedur aktualizacji i uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów a także zmiany w przepisach dotyczących zabezpieczenia roszczeń. (Art. 43, 45, 52, 53, 54, 55).

Czytaj tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej