‼️ Rozporządzenie ws. mbp opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw z dnia 9.01.2023 r. poz. 56 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

rozporządzenie 28.12.2022 ws. mbp