NOWATORSKIE PROJEKTY GOSPODARKI CYRKULARNEJ NAGRODZONE W VI EDYCJI KONKURSU STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

Stena Circular Economy Award to konkurs, który od lat wyróżnia najciekawsze projekty z dziedziny gospodarki cyrkularnej. W tegorocznej, już VI edycji, wiele projektów dotyczyło zrównoważonej konsumpcji i produkcji, czyli celu 12 Agendy 2030 ONZ. Inicjatywa Stena Circular Economy Award jest szczególnie ważna w kontekście wyników z najnowszego raportu „Circular Gap Report”, który wskazuje na niepokojący trend pogarszającej się sytuacji globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jak wynika z najnowszego raportu „Circular Gap Report”, stan cyrkularności gospodarki na świecie pogarsza się z każdym rokiem, a to głównie ze względu na rosnącą ekstrakcję i użytkowanie materiałów. W świetle danych dotyczących spadku globalnej cyrkularności gospodarki w ciągu ostatnich kilku lat, wyzwanie związane z tzw. circularity gap (luką cyrkularną) staje się coraz większe. W obliczu takiego stanu rzeczy, niezwykle ważne staje się wyróżnianie projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celu zrównoważonej konsumpcji i produkcji. W tym kontekście warto wspomnieć o Stena Circular Economy Award, konkursie nagradzającym najbardziej zrównoważone projekty w dziedzinie gospodarki cyrkularnej. W tegorocznej, szóstej edycji konkursu, znalazło się sporo projektów zgodnych z celami Agendy 2030 ONZ, które dążą do ograniczenia wyczerpywania się zasobów naturalnych oraz redukcji ilości odpadów. Takie projekty są kluczowe w walce o zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie negatywnym skutkom niskiej cyrkularności gospodarki. 

 

Dziewięcioosobowe jury konkursu, złożone z ekspertów z różnych dziedzin, miało niełatwe zadanie wyłonienia spośród 67 zgłoszeń, zwycięzców w 3 kategoriach: firm wdrażających rozwiązania GOZ, promujących gospodarkę cyrkularną oraz studentów, którzy mają pomysł na realizację pomysłów, w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym lub jej promocji w biznesie i społeczeństwie. 

 

Zwycięzcą w kategorii: Przedsiębiorstwa promujące idee GOZ został projekt firmy Jeronimo Martins Polska S.A. skoncentrowany na ekoprojektowaniu opakowań oraz działaniach edukacyjnych skierowanych do dostawców firmy, które mają na celu zminimalizowanie wpływu produkcji na środowisko. 

 

W kategorii: Przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania GOZ, jury konkursu wyróżniło trzy projekty: firmę EasyFootings za praktykę „Easyfootings fundament zielonego ładu” polegającą na projektowaniu ekologicznych fundamentów zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, firmę Nijhuis Industries Central Europe za rozwiązanie „Instalacji odzysku wody bezpośrednio ze ścieków” oraz firmę Drogerie DOT, która działa w duchu zasady zero plastic waste i opracowała sposób na ograniczenie jednorazowych opakowań środków kosmetycznych oraz detergentów. Każde z tych przedsięwzięć wykazało się nowatorskimi rozwiązaniami w dziedzinie gospodarki cyrkularnej. 

 

W kategorii: Student, nagrodę otrzymały Marlena Idczak i Klementyna Folwarczyk za projekt „Wełna z recyklingu w służbie roślinom”. Projekt ten stanowi doskonały przykład na to, jak innowacyjne podejście do problemu odpadów może przyczynić się do rozwoju zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 

 

 – Serdecznie gratulujemy laureatom i finalistom tegorocznej edycji konkursu Stena Circular Economy Award oraz życzymy powodzenia w dalszych działaniach związanych z promocją idei gospodarki cyrkularnej. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i podzielili się swoimi praktykami. Szczególnie cieszymy się, ze wzrostu zgłoszeń od studentów, ponieważ w tym roku otrzymaliśmy prawie trzy razy więcej wniosków konkursowych niż w piątej edycji. Pokazuje to coraz większe zainteresowanie tematem gospodarki obiegu zamkniętego, który ciągle jest żywy i przekłada się na zaangażowanie w kreowanie konkretnych rozwiązań GOZ. Taka postawa daje nadzieję na zmianę trendu i rozwój gospodarki w kierunku cyrkularności. – pogratulował Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling Polska.