Calendar

gru
8
czw.
Posiedzenie Rady PIGO
gru 8@11:00 – 13:00

uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Rady Izby odbędzie się w czwartek 8 grudnia  2022 r. o godz. 11:00. Obrady będą prowadzone w trybie hybrydowym, w siedzibie Izby oraz na platformie Ms’Teams.
Porządek obrad oraz materiały na posiedzenie przesłane zostaną do Państwa w tygodniu poprzedzającym posiedzenie.Proszę o zgłaszanie propozycji zagadnień do rozpatrzenia przez Radę Izby.
Udział w posiedzeniu zarezerwowany wyłącznie dla Członków Rady i zaproszonych gości.

Dariusz Matlak
Prezes Zarządu 

sty
31
wt.
Patronat branżowy: 14. Konferencja SELEKTYWNA ZBIÓRKA, SEGREGACJA I RECYKLING ODPADÓW. ABRYS, Częstochowa i online
sty 31 całodniowy

Dlaczego warto wziąć udział?

14. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 31.01– 2.02.2023 r. w hotelu Arche w Częstochowie oraz online.

Wydarzenie to tradycyjnie otwiera sezon konferencji w branży odpadowej. Ostatnie zmiany w polskim prawie skłaniają do analizy systemu gospodarki odpadami i podjęcia działań w celu sprostania nowym wymaganiom. Podczas konferencji zostaną omówione najbardziej aktualne tematy związane z zachodzącymi w branży zmianami. Zaprezentujemy przykłady inwestycji godnych naśladowania i umożliwimy uczestnikom spotkanie się ze specjalistami i ekspertami. Trzeciego dnia konferencji odwiedzimy Zakład uzdatniania stłuczki szklanej w Lublińcu, w którym poddawana recyklingowi jest stłuczka szkła opakowaniowego, zbierana selektywnie w zielonych pojemnikach lub workach.

Najważniejsze, zaplanowane sesje podczas konferencji:

1. Ramy prawne i organizacyjne systemu selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów
2. Jak zapewnić wysoką jakość i ekonomikę selektywnej zbiórki odpadów?
3. Rynek surowców z odpadów w Polsce – efektywność zagospodarowania i koszty
4. Selektywna zbiórka bioodpadów – kluczem do osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku energii

Konferencja jest jedynym wydarzeniem w branży, które w tak kompleksowy sposób porusza tematykę selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i spotkania w gronie ekspertów i praktyków już w styczniu 2023 r.

Szczegóły: https://selektywna.abrys.pl/?fbclid=IwAR1SYxBb-pTAiRuJsPP3XWcdOvEI8NcbGhOCy_rHxDokF83MmiQTzX0_Rb8

mar
21
wt.
Posiedzenie Rady PIGO, Warszawa.
mar 21@11:00 – 13:00
Posiedzenie Rady PIGO, Warszawa.

Posiedzenie Rady odbędzie się w siedzibie Izby ul. Z. Słomińskiego 19 lok 27 00-195 Warszawa.

Udział zarezerwowany dla Członków Rady i zaproszonych gości.

mar
29
śr.
PATRONAT BRANŻOWY: 17. Konferencja „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”, ABRYS, Uniejów i online
mar 29 – mar 30 całodniowy
PATRONAT BRANŻOWY: 17. Konferencja "Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego", ABRYS, Uniejów i online

Zapraszamy do udziału w 17. Konferencji Recykling zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
, która odbędzie się w dniach 29 – 30 marca 2023 r. w hotelu ApartHotel Termy Uniejów**** i online.

XVII edycję dwudniowej konferencji, tym razem zorganizujemy w nowym miejscu, innym czasie i trochę innej tematyce. Jednym z ciekawszych punktów programu będzie wizytacja najnowocześniejszej fabryki produkującej na cały świat nowoczesne AGD.

W gronie uczestników, prelegentów, panelistów i tzw. Key Note Speakers będą przedstawiciele wszystkich interesariuszy rynku ZSEE. Jak zwykle największą grupę stanowić będą osoby reprezentujące recyklerów, zakłady przetwarzania, organizacje odzysku i producentów. Wytypowaliśmy także przedstawicieli administracji państwowej
i samorządowej oraz posłów, którym chcemy podczas konferencji zadać istotne dla branży pytania. Po raz pierwszy zostaną zaproszeni kupcy ze strony producentów, którzy z jednej strony negocjują z dostawcami surowców (recyklerami), a z drugiej zlecają w wielomilionowych kontraktach organizacjom odzysku usługi polegające na spełnianiu ich rocznych obowiązków zbiórki i przetwarzania ZSEE.   

Z racji nowelizacji Dyrektywy WEEE omówimy proponowane zamiany prawne i wskażemy nasze lokalne zagrożenia. Zaproponujemy usprawnienie systemu raportowania i funkcjonowania BDO. Przeanalizujemy skuteczność akcji edukacyjnych. Zapytamy kogo trzeba o skalę szarej strefy. W dłuższych i krótszych wywodach nawiążemy do innych branż odpadowych i skupimy się na obszarach wspólnych, jak chociażby ROP. Będziemy bardzo skoncentrowani na elektrorecyklingu, jednak momentami będziemy patrzyli szerzej na środowisko, klimat, GOZ i ESG, których to pojęć ZSEE jest niezmiernie ważnym elementem. 

Serdecznie zapraszamy do udziału 😊

wrz
6
śr.
PATRONAT: V SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI, Gdańska Fundacja Wody, Gdańsk – Sobieszewo
wrz 6 – wrz 8 całodniowy
PATRONAT: V SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI, Gdańska Fundacja Wody, Gdańsk - Sobieszewo

Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami jest kontynuacją rozpoczętej
w 2018 inicjatywy corocznych spotkań poświęconych Gospodarce Odpadami.

Do udziału w Forum zapraszamy przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych, instytucji, organizacji i firm działających w sektorze gospodarki odpadami, w tym firm związanych z termicznym przekształcaniem odpadów.

Forum odbywa się w malowniczym otoczeniu Wyspy Sobieszewskiej.

Więcej informacji: https://gfw.pl/szkolenia/v-samorzadowe-forum-gospodarki-odpadami/


 

MIEJSCE REALIZACJI FORUM

Hotelu Orle***, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo,
Recepcja: tel. 58 526 10 21, http://www.orle.com.pl