Calendar

mar
14
czw.
❗️**Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami**
mar 14@11:00 – 14:00

posiedzenie Rady PIGO odbędzie się w czwartek, 14 marca 2024 roku, o godzinie 11:00 w nowej siedzibie Izby mieszczącej się w dotychczasowym kompleksie budynków pod adresem: ul. Z. Słomińskiego 19, w Warszawie, w lokalu nr 95, wejście z klatki nr 4, 7 piętro.

Możliwy będzie także udział zdalny w tym spotkaniu. Niemniej jednak, zgodnie z ustaleniami Rady, rekomendujemy udział osobisty Członków Rady lub ich upoważnionych przedstawicieli.

W programie obrad przewidujemy: uzgodnienia w zakresie wniosków i postulatów legislacyjnych PIGO oraz zatwierdzenie preliminarza finansowego.

Porządek obrad oraz materiały na posiedzenie przesłane zostaną przesłane do Członków Rady w tygodniu poprzedzającym posiedzenie.

Proszę o ewentualne propozycje dodatkowych zagadnień do rozpatrzenia na tym posiedzeniu.

UWAGA: udział w posiedzeniu zastrzeżony jest wyłącznie do Członków Rady lub ich upoważnionych przedstawicieli.