wtorek, Sierpień 20, 2019

Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów

17.08.2018 r. opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania...

Będzie podatek, który zniechęci do odzysku energetycznego odpadów.

Ministerstwo Środowiska chce, by samorządy bardziej zaangażowały się w sortowanie odpadów na swoim terenie. Planowana jest zmiana prawa, która da większą władzę miastom i...

Podwyżki, zmowy cenowe i trudny rynek w tle. Potrzebny regulator?

Gazeta Prawna: Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływają zawiadomienia o nieprawidłowościach na rynku zagospodarowania odpadów komunalnych. – Obowiązujący od 2013 r. system doprowadził...

Raport UZP dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych

Urząd zamówień Publicznych opublikował  Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych. Raport jest efektem analizy przeprowadzonej przez Urząd we wskazanym wyżej obszarze na podstawie umów...

Obieg zamknięty rozwiązaniem nie tylko dla środowiska – badania STENA Recycling

Już ponad połowa Polaków wierzy, że wprowadzanie w Polsce gospodarki obiegu zamkniętego wpłynie na ich życie. Osoby świadome konsekwencji tych przemian wiążą je głównie...