czwartek, 11 sierpnia, 2022

Strona główna

Ważne!

Zjazd branży gospodarki odpadami

Zapraszamy do udziału w 26. edycji Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami – Zjazd branży gospodarki odpadami, która odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 2...

Projekt nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie...

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz...

Projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych – do zaopiniowania

Członkowie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami Szanowni Państwo, Minister Klimatu i Środowiska skierował do konsultacji publicznych projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362213/katalog/12897182#12897182 . Projekt ten dotyczy głównie...

Opiniowanie projektu nowej ustawy o sporach zbiorowych – termin zgłaszania uwag do 28.07.2022 r.

Członkowie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami Szanowni Państwo, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowej ustawy o sporach zbiorowych (UD408). Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum...

KOMUNIKAT O SYTUACJI NA RYNKU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Polska Izba Gospodarki Odpadami informuje, że przedsiębiorcy w różnych branżach, w szczególności gospodarki odpadami, doświadczają na przestrzeni ostatnich tygodni diametralnych zmian sytuacji gospodarczej związanej...

Samorząd Warszawy działa na szkodę mieszkańców wykorzystując in-house w gospodarowaniu odpadami

Samorząd Warszawy, wykorzystując tzw. in-house, chce przekazać samorządowej spółce bez przetargu odbiór odpadów z ponad 50 % rynku. Jest to działanie przeciwko interesowi mieszkańców oraz przeciwko lokalnym małym i średnim przedsiębiorcom,...

KOMUNIKAT POLSKIEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI W SPRAWIE ZLECENIA W TRYBIE IN-HOUSE WŁASNEJ SPÓŁCE PRZEZ...

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami 18 lutego 2022 r.  Zamawiający – m. st. Warszawa po raz drugi ogłosił zamiar bezprzetargowego zawarcia umowy z...

Europejski sektor gospodarowania odpadami na rzecz polityki klimatycznej i redukcji CO2

Najnowsze badania* przeprowadzone na podstawie danych z 2018 r. przez dwa, uznane ośrodki badawcze Prognos i CE Delft, wskazują, że europejski sektor gospodarowania odpadami jest niemal neutralny pod względem emisji CO2. W skali roku emituje on zaledwie 13 Mt CO2 netto pochodzące z przetwarzania...

PIGO w mediach

Ważne terminy

POLECAMY:

Polecamy

Nasi partnerzy

Członkostwo w organizacjach krajowych

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

Wieści ze spółek

Tam kończą baterie

Tylko w ciągu 14 miesięcy w Miejskim Punkcie Elektroodpadów, ufundowanym przez Altvater Piła, mieszkańcy regionu zdeponowali pół tony odpadów niebezpiecznych. Baterie, żarówki, uszkodzone telefony...

Nie mówcie na nich śmieciarze. Od 30 lat dbają o porządek...

Spółka Remondis Sanitech Poznań w tym roku obchodzi 30 lat swojej działalności. Odbierają nasze odpady, ale nie tylko. Latem zamiatają ulice, zimą odśnieżają. Dziennie...

Multimedia: