Wystąpienie pokontrolne NIK – wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami w gminach

nik28.10.2015 Ministerstwo Środowiska opublikowało wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski z kontroli zakończonej przez NIK w czerwcu br., dotyczącej wdrażania w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Pobierz dokument…