ENERIS z nagrodą główną w konkursie o Puchar Recyklingu

Działania edukacyjne Grupy ENERIS, w tym program ?Segreguję ­? nie widzę przeszkód?, zdobyły główną nagrodę XVIII edycji konkursu o Puchar Recyklingu. Lokalne i ogólnopolskie projekty prowadzone w ubiegłym roku przez ENERIS zostały wybrane spośród inicjatyw zgłoszonych w kategorii ?edukacja recyklingowa?. Wręczenie nagród odbyło się podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon w Poznaniu (16?17 października).

Docenieni za edukację

Zgodnie z ideą zawartą w słowach ?Redukuj, Odzyskuj, Przetwarzaj? ENERIS prowadzi szereg działań edukacyjnych zachęcających do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska. Wiedzę na temat tego, jak to robić, przekazuje dzieciom w czasie lekcji na ścieżkach edukacyjnych, w czasie eko- przedstawień teatralnych czy konkursów dla uczniów. Organizacje społeczne i lokalni aktywiści biorą udział w Programie Grantowym ENERIS a pracownicy w prowadzonej corocznie Akademii ENERIS. Najbardziej znanym projektem jest ?Segreguję ? nie widzę przeszkód? ? pierwsza inicjatywa w polskiej oraz europejskiej branży komunalnej mająca na celu wspieranie osób niewidomych                    i słabowidzących w segregowaniu odpadów.

ENERIS, pomysłodawca i realizator programu ?Segreguję ? nie widzę przeszkód?, w grudniu ubiegłego roku wprowadził na polski rynek naklejki na pojemniki w pełni czytelne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dzięki zaprojektowaniu och zgodnie z zasadami uniwersalnego (napisy w alfabecie Braille?a, piktogramy, kontrastowe kolory) ułatwiają one segregowanie odpadów nie tylko niewidomym i słabowidzącym, ale również osobom starszym oraz nieumiejącym jeszcze czytać dzieciom.

Pionierski projekt od momentu zainicjowania zwraca uwagę zarówno branży komunalnej, ekspertów w obszarze odpowiedzialnego biznesu, jak i opinii publicznej. Potwierdzeniem tego są zdobyte wyróżnienia, takie jak medal Międzynarodowych Targów Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH oraz zaliczenie programu przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu do najlepszych dobrych praktyk polskiego biznesu. Idea segregowania bez barier z każdym dniem zyskuje nowych zwolenników – w całej Polsce do tej pory oznaczono w ten sposób kilka tysięcy miejsc w ponad 40 lokalizacjach rozsianych po całym kraju.

Oznacz pojemnik w swojej okolicy  

By otrzymać naklejkę, osoba niewidoma i słabowidząca, a także każdy popierający ideę segregowania bez barier, powinien zgłosić się do Centralnego Biura Obsługi Klienta ENERIS, pisząc na adres mailowy ok@grupa-eneris.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu 801 00 38 38. Pod wskazany adres zostanie wysłany zestaw sześciu naklejek przeznaczonych do oznaczenia pojemników z różnymi rodzajami odpadów (bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie, zmieszane).

Więcej informacji na temat programu ?Segreguję ? nie widzę przeszkód? znajduje się na stronie internetowej www.grupa-eneris.pl/naklejki

#        #        #

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska ? powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.

W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. W 2017 roku do Grupy dołączyła firma Recupyl ? francuski lider recyklingu baterii i akumulatorów.

Więcej na: www.grupa-eneris.pl