Nowelizacja ustawy o odpadach opublikowana w Dzienniku Ustaw

w dniu 21.08.2018 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania, tj. od 5 września br.

ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw