Najnowsza wersja projektu rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

835

Rządowe Centrum opublikowało najnowszą (po sierpniowej i październikowej) wersję, z dnia 3.12.2018 r., projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń – po konsultacjach publicznych i opiniowaniu. Projekt ten będzie podlegał jeszcze uzgodnieniom w Rządowym Centrum Legislacyjnym.

Wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń nie uległa w tej wersji projektu zasadniczym zmianom w porównaniu do projektu z października.

Pozostała również w tym projekcie preferencyjna stawka (35%) dla regionalnych i ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Wykreślony został natomiast, krytykowany przez PIGO, przepis przyznający preferencyjną stawkę wyłącznie w/w instalacjom prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez spółki prawa handlowego, w których 100% akcji albo udziałów należy do jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń wersja z 3.12.2018