Najnowsza wersja nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (BDO)

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję (z dnia 2.01.2019) projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został skierowany przez Ministerstwo Środowiska do zaopiniowania przez Komisję prawniczą RCL.

Czytaj: projekt z dnia 2.01.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw