Konsultacje projektu ustawy prawo zamówień publicznych

Członkowie
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zostały udostępnione:

1. projekt ustawy ? Prawo zamówień publicznych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady  Ministrów: UD472) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/katalog/12565433#12565433  oraz

2. projekt ustawy ? Przepisy wprowadzające ? Prawo zamówień publicznych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD473) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320354/katalog/12565380#12565380 .

Uwagi do tych projektów proszę przesyłać w wersji edytowalnej na adres biuro@pigo.org.pl w terminie do 7 lutego 2019 r.