Opiniowanie projektu rozporządzenia ws. wzoru zbiorczego sprawozdania

Członkowie
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania (z 9.01.2019) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.
Uwagi do tego projektu proszę przesyłać na adres biuro@pigo.org.pl do 3.02.2019 r.

Pobierz projekt…