Projekt rozporządzenia ws wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów skierowany do notyfikacji

498

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (z dnia 19.02.2019), który został 6.03.2019 r. notyfikowany Komisji Europejskiej. Termin zgłaszania uwag do tego projektu przez KE i/lub poszczególne państwa członkowskie upływa 7 czerwca br.

Czytaj: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (z dnia 19.02.2019)