Konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

234

Rządowe centrum Legislacyjne opublikowało projekt (z dnia 3.04.2019) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z uzasadnieniem i oceną skutków realizacji. Projekt ten istotnie rozszerza zakres przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o inwestycje związane z gospodarką odpadami  w tym instalacje do przetwarzania odpadów.

Uwagi do tego projektu proszę przesyłać do Biura Izby (biuro@pigo.org.pl) do  19.04.2019 r.

 

Polska Izba Gospodarki Odpadam ul.Słomińskiego 19 lok. 27, 00-195 Warszawa
tel. +48 (22) 620 59 90 fax. +48 (22) 253 86 92 biuro@pigo.org.pl, www.pigo.org.pl