Najnowsza wersja, z dn. 12.04.2019 r. projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

767

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję (z dn. 12.04.br.) projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Czytaj:
– projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wersja z dn. 12.04.2019);
– uzasadnienie;
– ocena skutków regulacji;
– pismo Ministra Środowiska przekazujące projekt ustawy do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.