Projekt nowelizacji ustawy o odpadach (BDO) trafił do Sejmu

217

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 29.04.br. skierowała do rozpatrzenia przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 

Na etapie rządowym projekt ten był procedowany od sierpnia 2018 r. w związku z koniecznością doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Uwagi do tego projektu, do rozpatrzenia przez Radę Izby i ewentualnego zgłoszenia w trakcie prac w komisjach sejmowych prosimy przesyłać na adres biuro@pigo.org.pl.