Uważaj na martwe pola! – kampania ENERIS dotycząca zagrożeń na drogach w sektorze gospodarki odpadami

Nie bądź śladem na jezdni ? zachowaj odstęp! To hasło przewodnie pierwszej w Polsce kampanii dotyczącej zagrożeń w ruchu drogowym, występujących w sektorze gospodarki odpadami. Chodzi o zwrócenie uwagi mieszkańców na tzw. martwe pola, czyli ograniczenia widoczności, jakie wiążą się z prowadzeniem tak dużych pojazdów jak śmieciarki. Kampania została przygotowana przez ENERIS Surowce pod patronatem Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami i Inspekcji Transportu Drogowego. Jej inauguracja zaplanowana została w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów.

Mieszkańcu zachowaj bezpieczny odstęp!

Segregacja odpadów na 5 frakcji i wrzucanie ich do odpowiednich pojemników to podstawowe zadanie wszystkich mieszkańców zarówno bloków, jak i domów jednorodzinnych. To wiadomo i takie zasady obowiązują w całej Polsce od kilku lat. Jednak kluczowe w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów jest zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom firm komunalnych odbierającym odpady. Tymczasem zapatrzeni w telefony komórkowe, w pośpiechu czy po prostu z nieuwagi niepotrzebnie narażamy się na ogromne niebezpieczeństwo.

– Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców na samochody, którymi każdego dnia pracujemy w terenie ? czyli na śmieciarki. Są to duże i naprawdę ciężkie samochody, które z uwagi na specyfikę usługi odbierania odpadów znajdują się blisko ludzi ? przy naszych domach, na osiedlowych uliczkach, drogach wewnętrznych itd. Naszym zadaniem jest pokazywać, że właściwe zachowanie, ostrożność i odpowiednia odległość od pojazdu mogą minimalizować zagrożenie a czasem ratować życie. Przechodząc zbyt blisko tak wielkiego pojazdu narażamy się na wypadek – wystarczy nieuwaga, pośpiech by doszło do tragedii. ? przestrzega Sławomir Rudowicz, Przewodniczący ZPGO

Bezpieczeństwo to podstawa

Choć samochody takie jak śmieciarki poruszają się po wąskich uliczkach i osiedlach z ograniczoną prędkością, a do tego posiadają kilka systemów ostrzegawczych, niestety każdego roku można usłyszeć o tragicznych w skutkach zdarzeniach z ich udziałem.

Bardzo często ich sprawcami są nieuważni piesi, co widać też w oficjalnych statystykach policyjnych. W zeszłym roku spowodowali oni ponad 2 tys. wypadków (6,7% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło prawie 350 osób (12,2% ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosło prawie 2 tys. osób (4,9% ogółu rannych).

Najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych było przede wszystkim wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – ponad tysiąc wypadków (48,7% wszystkich spowodowanych przez pieszych) oraz wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody ? 241 wypadków (11,4%). Wobec tych danych, a także biorąc pod uwagę wagę śmieciarek i ich codzienną obecność w najbliższym otoczeniu, zachowanie szczególnej ostrożności staje się absolutnym priorytetem.

Nie trudno się domyślić, że najwięcej wypadków piesi spowodowali w miesiącach jesienno-zimowych, czyli w grudniu (278 wypadków, 50 zabitych i 231 rannych) oraz październiku (232 wypadki, 37 zabitych, 196 rannych). Głównym czynnikiem wpływającym na taki stan rzeczy były złe warunki atmosferyczne panujące w tym okresie oraz szybko zapadający zmierzch. Wtedy piesi stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności, zarówno pieszych, jak i kierowców, skutkuje dużą liczbą wypadków.

– Inspekcja Transportu Drogowego każdego dnia dba o bezpieczeństwo na polskich drogach. Prowadzimy nie tylko działania kontrolne, ale również informacyjne i edukacyjne. Zależy nam na bezpieczeństwie wszystkich uczestników ruchu drogowego, kierowców, pieszych, rowerzystów. Wykorzystujemy każdą okazję, aby zaapelować o zachowanie zdrowego rozsądku, stosowanie się do obowiązujących przepisów, nieprzekraczanie dozwolonej prędkości. Kolizje drogowe bywają tragiczne w skutkach, a nierzadko wynikają z popełnionych przez nas błędów, których można uniknąć. Wkroczyliśmy w okres jesienno-zimowy, kiedy szybciej zapada zmrok. Pamiętajmy również, że perspektywa kierowcy samochodu i pieszego jest zupełnie inna. Szczególnie kierujący samochodami ciężarowymi, w tym śmieciarkami, mają ograniczone pole widzenia i możliwości manerwu, gdy nagle pojawiają się pieszy czy rowerzysta. Kiedy występujemy w roli pieszego, warto czasem poczekać, zastanowić się czy kierowca na pewno nas widzi, Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych, pomyślmy o tym, że chwila nieuwagi może zmienić nasze życie.  ? powiedziała dr Karolina Wieczorek, p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Martwe pola w śmieciarkach

Dla każdej firmy komunalnej bezpieczeństwo pracowników, klientów, jak i społeczności lokalnych, jest podstawą działania. Dlatego spółka ENERIS Surowce przygotowała pierwszą w kraju kampanię na temat zagrożeń w ruchu drogowym, występujących w sektorze gospodarki odpadami. Jej celem jest zwrócenie uwagi na tzw. martwe pola, czyli miejsca, w których kierowca śmieciarki ma ograniczenia widoczności.

Codziennie każda z naszych śmieciarek odbiera ok. 10 ton różnych frakcji odpadów, przemierza setki kilometrów, zarówno po wąskich osiedlowych uliczkach, jak i po lokalnych drogach. Zależy nam na tym, żeby podczas naszej pracy ograniczyć do minimum ewentualne zagrożenia. W naszych śmieciarkach działają sygnały dźwiękowe i świetlne, a teraz wprowadzamy nowe odblaskowe znaki ostrzegawcze, które zwiększą bezpieczeństwo podczas codziennych odbiorów odpadów z nieruchomości. ? podkreśla Paweł Augustyn, Prezes ENERIS Surowce.

Edukacja ma znaczenie

Brak świadomości ograniczonego pola widzenia kierowcy to ogromne zagrożenie w szczególności dla dzieci, które z ciekawości niejednokrotnie podchodzą zbyt blisko śmieciarek. To w szczególności do nich i do ich rodziców skierowana jest kampania

informacyjna Martwe pola. Z drugiej strony do współpracy zaproszeni są administratorzy osiedli i bloków wielorodzinnych, gdzie najłatwiej o wypadek.

– Zachęcamy szkoły, ale też lokalne społeczności do umieszczania na swoich tablicach ogłoszeń plakatów uświadamiających ograniczone pole widzenia kierowców potężnych śmieciarek. Plakaty informacyjne można pobrać ze strony ENERIS. W ramach kampanii przygotowaliśmy też krótki film i specjalne naklejki na samochody. Odblaskowe oznaczenia sygnalizujące zagrożenia umieszczone na 4 rogach śmieciarek będą nie tylko na naszych samochodach. Dzięki patronatowi Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami docieramy z przekazem kampanii także do innych firm z branży komunlanej i już w tej chwili kilka z nich zgodziło się umieścić ostrzegawcze trójkąty na swoich pojazdach. Dzięki temu poraz kolejny pokazujemy, że bezpieczeństwo jako wartość nadrzędna potrafi połączyć w działaniu nawet konkurujące firmy.  ? podsumowała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji w ENERIS.  

Inauguracja kampanii odbywa się 18 listopada w Kielcach by w kolejnych dniach powędrować do małopolskiego Chrzanowa (19 listopada), dolnośląskiego Strzegomia (20 listopada), lubuskiego Gorzowa Wielkopolskiego (21 listopada) i wielkopolskiej Piły (22 listopada). Wszędzie tam odbędą się spotkania z mediami i pokazy z udziałem dzieci. W ramach kampanii informacyjnej Martwe pola zostały przygotowane też materiały edukacyjne specjalne naklejki ostrzegawcze na śmieciarki, a także spot, który można zobaczyć na stronie www.eneris.pl/martwepola.

#        #        #

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska ? powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidulanych potrzeb gmini przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.

W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce firm działających w sektorze gospodarki odpadami oraz większościowym udziałowcem m.in. Altvater Piła. Następnie do Grupy dołączyły firmy: Recupyl ? lider recyklingu baterii i akumulatorów oraz MD-PRoeco – zarządca Instalacji Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy. Więcej na:

www.eneris.pl