Apel branży komunalnej do władz w związku z pandemią koronawirusa

Ustawa z dnia 2 marca 2020 (Dz.U. 2020, poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  obejmuje swoim zakresem działania kluczowe służby państwa polskiego oraz branże potencjalnie najbardziej narażone na poniesienie strat w związku z pandemią koronawirusa. Brak jest jednak jakichkolwiek specjalnych, kryzysowych uregulowań w zakresie działania podmiotów realizujących zadania dotyczące gospodarowania odpadami, w tym w szczególności odpadami komunalnymi. Nasza branża jest kluczowym ogniwem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno?epidemiologicznego Polski i jej obywateli. W przypadku jakichkolwiek perturbacji w jej działaniu konsekwencje mogą być tragiczne i trudne do przecenienia.

W związku z powyższym pięć największych organizacji branżowych wystosowało pismo o podjęcie natychmiastowych działań legislacyjnych mogących zapobiec trudnym do odwrócenia skutkom. List wysłany został w imieniu:

 • Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami
 • Polskiej Izby Gospodarki Odpadami
 • Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
 • Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
 • Koalicji ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych

Jego adresatami są:

 1. Prezydent RP, Andrzej Duda
 2. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
 3. Minister Klimatu Michał Kurtyka
 4. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski
 5. Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz
 6. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek
 7. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki
 8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
  i Leśnictwa Stanisław Gawłowski
 9. Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska Zdzisław Pupa

Czytaj apel…