Odpowiedź MKiŚ na wniosek PIGO dotyczący przywrócenia przepisów „Tarczy antycovidowej”

Publikujemy poniżej korespondencję PIGO z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w sprawie gospodarowania odpadami w związku z II falą epidemii koronawirusa: