Konsultacje projektu rozporządzenia ws szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów

Rządowe Centrum Legislacyjne skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Proponowane w tym projekcie zmiany polegają na zmianie terminologii ? zastąpienie nazwy frakcji ?odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnych uwzględnieniem bioodpadów? terminem ?bioodpady?, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Nie wprowadzono natomiast zmian w zakresie i sposobie selektywnego zbierania odpadów.

Uwagi do załączonego projektu proszę przesyłać do Biura Izby na adres: biuro@pigo.org.pl do 4 grudnia br.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji