Nowa wersja projektu rozporządzenia ws. sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

Po konsultacjach publicznych i opiniowaniu, Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nową wersję projektu rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
Projekt ten skierowany został do ponownych uzgodnień międzyresortowych.