Założenia nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami – ROP

W Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem tej nowelizacji jest transpozycja do prawa polskiego przepisów dyrektywy UE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Czytaj: założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw