STENA RECYCLING DOFINANSUJE 20 LOKALNYCH, EKOLOGICZNYCH PROJEKTÓW

Rusza konkurs ?GOZpodarne wyzwanie?, skierowany do szkół, samorządów i organizacji pozarządowych, działających na rzecz społeczności lokalnych. W konkursie wyróżnione zostaną najlepsze pomysły na promocję idei gospodarki cyrkularnej, dzięki której oszczędzamy zasoby naturalne i dbamy o naszą planetę. Popularyzacja rozwiązań GOZ oraz edukacja w tym obszarze, to główne cele konkursu ?GOZpodarne wyzwanie?. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 czerwca do 20 lipca. Wystarczy wypełnić prosty formularz i znaleźć się wśród 20 cyrkularnych projektów dofinansowanych na 20-lecie Stena Recycling. Szczegóły można znaleźć na stronie www.stenarecycling.pl/konkursGOZ.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS

Konkurs grantowy ?GOZpodarne wyzwanie? skierowany jest do organizacji pozarządowych, samorządowych jednostek organizacyjnych, takich jak świetlice środowiskowe, biblioteki czy lokalne kluby, a także szkoły i inne podmioty działające na rzecz społeczności lokalnych. Jego celem jest wyróżnienie pomysłów promujących rozwiązania zgodne z gospodarką obiegu zamkniętego. Realizacja tego typu rozwiązań, wymaga zaangażowania producentów, ale także całego społeczeństwa, poprzez kształtowanie świadomych zachowań konsumentów.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to kluczowy element budowania zrównoważonej przyszłości. Pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, między innymi dzięki ograniczeniu wydobycia i przetwarzania surowców pierwotnych. Umożliwia także zmniejszenie ilości odpadów, które trzeba zagospodarować. To ambitny projekt przekształcenia całego systemu produkcji i konsumpcji tak, by całkowicie wyeliminować z niego pojęcie odpadu.

POLSKA NA DRODZE DO GOSPODARKI CYRKULARNEJ

Opublikowany przez Eurostat tzw. wskaźnik cyrkularności Polski (cyrkularnego wykorzystywania materiałów) wynosi tylko 9,8%. Jest on niższy niż unijna średnia. Tymczasem gospodarka obiegu zamkniętego to obecnie jeden z ważniejszych ogólnoświatowych trendów. Jako społeczeństwo konsumujemy coraz więcej, ilość wytwarzanych przez nas odpadów rośnie, a zasoby naturalne są coraz bardziej eksploatowane.

– Jednym z kluczowych kroków na drodze do zmiany modelu z gospodarki linearnej na cyrkularną, jest kształtowanie odpowiednich postaw konsumentów. To właśnie ich świadome wybory są niezbędne do wdrożenia zasad zamkniętego obiegu w naszym kraju. Choć większość Polaków chciałoby, aby ich ulubione produkty pochodziły ze zrównoważonej produkcji, wciąż niewielu słyszało o idei GOZ oraz jej pozytywnych skutkach zarówno dla biznesu, jak i społeczeństwa. Właśnie dlatego ważne jest włączenie w działania promujące ideę gospodarki cyrkularnej, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, mogących wpłynąć bezpośrednio na najbliższe otoczenie ? podkreśla Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W KONKURSIE

Stena Recycling chce wesprzeć inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych, które zachęcają do podejmowania aktywności w obszarze GOZ oraz mają wpływ na kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających odpowiedzialnym wyborom konsumenckim.

– W ramach konkursu ?GOZpodarne wyzwanie?, wyróżnimy i dofinansujemy najlepsze, autorskie pomysły na promocję i realizację idei gospodarki cyrkularnej. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 czerwca do 20 lipca. Wystarczy wypełnić prosty formularz na stronie internetowej: www.stenarecycling.pl/konkursGOZ – dodaje Aleksandra Surdykowska.

Wysokość dofinansowania wynosi 5000 zł. Partnerem wspierającym konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Stena Recycling obchodzi właśnie 20-lecie działalności na polskim rynku. W tym czasie przeszła drogę od kilkuosobowej firmy skoncentrowanej na skupie i przetwarzaniu złomu, do lidera kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych. Stena Recycling korzysta z najlepszych, skandynawskich wzorców, inwestuje w nowoczesne technologie przetwarzania odpadów, a także aktywnie działa w obszarze edukacji i promowania rozwiązań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego. Oddziały Stena Recycling są zlokalizowane w większości dużych miast w Polsce, firma zatrudnia ponad 500 osób i obsługuje kilka tysięcy przedsiębiorstw.

 

***

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Przetwarza wszystkie rodzaje odpadów w ramach kilku obszarów biznesowych: metali żelaznych i nieżelaznych, papieru i plastiku, elektroniki oraz odpadów niebezpiecznych i innych.

Celem działań Stena Recycling jest podniesienie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów zmieszanych. We wszystkich działaniach firma kieruje się filozofią CARE ? dbałości o Klientów, Pracowników, Biznes i Zasoby oraz Środowisko i Społeczeństwo. W Polsce Stena Recycling jest obecna od 20 lat. Współpracując z ponad 2000 przedsiębiorstw, przetwarza łącznie ponad 700 tys. ton odpadów w ciągu roku.