Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelami zgodności – wprowadzający Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta.

Uwagi do tego projektu proszę przesyłać do Izby do 17.08.2021 r. na adres biuro@pigo.org.pl lub dmatlak@pigo.org.pl

PROJEKT USTAWY:

projekt ustawy o zm ustawy o opakowaniach ROP

UZASADNIENIE:

projekt ustawy o zm ustawy o opakowaniach ROP uzasadnienie

OCENA SKUTKÓW REGULACJI:

projekt ustawy o zm ustawy o opakowaniach ROP OSR